Wednesday, October 19, 2016

Iqtebasaat Nooraniyah 1438 - Dares salaam Ashara Mubaraka

Iqtebasaat na zariya Aqa Moula Tus na waaz ni barakaat mumineen lag ponche che.
Mumineen ni taraf Aqa Moula (Tus) Mawaaiz Nooraniyah ni Barakaat ponche. Mumineen Hamesha Moula (Tus) na Bayaan si Faido leta rahe.


Khidmat Guzaaro ne Hamesha Bayaano karvama Madad mile.

iqtebasaat


Lisan u Dawat si Mumineen ne Aashnaai thai.
Aa App na zariyah si Mumineen Iqtebasaat ne Offline Tilawat kari sakse.
Mumenaat ne Har saal Quiz na program ma bhi ahna si Madad milse.Khuda Taala Hamara Shafiq Bawa Aali Qadr Syedna Mufaddal Saifuddin (Tus) ni Umre Sharif ne Qayamat na din lag daraaz karjo.