Tuesday, October 6, 2015

Khairul Anaam Qasida - Ashara Mubaraka Ohbat

Khairul Anaam QasidaAshara Mubaraka


  • Aa Qasida Mubaraka Waaz na qabal tilaawat karva aave che.
  • Aqa moula Aali Qadr Syedna Mufaddal Saifuddin TUS Mumineen ne Ashara Mubaraka ni ohbat karavi rahya che. 
  • Aap Moula Farmaave che ke je waqt ke"Je Waqt Khairul Anaam na Qasida ni Tilawat thai che, te waqt Majlis ma gam no mahol chaai jai che." 
  • Aqa Moula ni khushi che ke sagla mumineen sathe miline aa Qasida ni tilaawat kare. 
  • Aa app Mumineen ne tamreen karva ma aasaan thai ye waste banayu che.
  • Khuda Ta'ala Aqa Moula ni Umr Shareef Ne Qayamat na Din Lag Daraaz Karjo.

Ashara
SCAN THIS QR CODE TO DOWNLOAD THIS APP ON YOUR ANDROID DEVICE